| O nas | Zarząd | Informacje | Zebrania | Medal WSLK | Statut |

 O nasWielkopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Kardiologów działało w latach w 1999-2015r jako pierwsza tego typu organizacja kardiologów w Polsce. Swoistym katalizatorem powstania Stowarzyszenia było zaniepokojenie środowiska kontraktowaniem usług kardiologicznych przez Wielkopolską Regionalną Kasę Chorych z lekarzami nie będącymi specjalistami w tej dziedzinie. W nowym systemie ochrony zdrowia konieczne stało się zabezpieczenie interesów kardiologów - lekarzy posiadających dyplom lekarza specjalisty w tej dziedzinie. Dyplom specjalisty kardiologa jest potwierdzeniem pożądanych kwalifikacji, gwarantuje zachowanie określonych postępem nauk medycznych procedur.

 

Kontraktowanie specjalistycznych usług kardiologicznych z lekarzami nie posiadającymi tej specjalizacji wprowadza w błąd społeczeństwo i prowadzi do deprecjacji kardiologii jako specjalności medycznej. Rozpoczęcie prywatyzacji specjalistyki uwypukliło wagę problemu. Wielu kolegów internistów i pediatrów, których współpracę bardzo sobie cenimy, z powodzeniem od lat leczy pacjentów z chorobami układu krążenia. Zwracamy jednak uwagę, że nie jest to z punktu widzenia prawa specjalistyczna usługa kardiologiczna, a internistyczna. Niedopuszczalne jest w naszej opinii zamazywanie tej różnicy. Musi być ona czytelna dla innych kolegów lekarzy, dla chorych, a także odczuwalna finansowo przez lekarzy kardiologów.


Stowarzyszenie zrzeszało kardiologów z terenu Wielkopolski i było spontaniczną reprezentacją środowiska. Celem działania Stowarzyszenia była przede wszystkim troska o ochronę interesów naszej grupy zawodowej, a także monitorowanie realizacji standardów obowiązujących w kardiologii i na tej drodze osiągnięcie poprawy opieki kardiologicznej, prowadzenie profilaktyki schorzeń układu krążenia, pomoc w rozwoju zawodowym członków Stowarzyszenia, upowszechniania osiągnięć naukowych w praktyce klinicznej, a także pomoc rodzinom zmarłych koleżanek i kolegów.


Stowarzyszenie posiadało osobowość prawną. Finansowanie działalności odbywało się ze składek członkowskich oraz datków osób prawnych i fizycznych.

 

Siedziba Stowarzyszenia mieściła się w Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27/33, pokój 110
(I piętro).

Tel.: 061 8 491 448     Fax.: 061 8 480 403     E-mail: wslk@wp.pl

Konto Stowarzyszenia było prowadzone w I Oddziale PKO BP SA w Poznaniu.

Numer konta: 03 1020 4027 0000 1002 0364 9613


Pozostajemy w nadziei, że opinia naszego środowiska przyczyni się do uporządkowania trudnego problemu opieki nad chorymi na schorzenia układu krążenia i spowoduje bardziej efektywne wydatkowanie przeznaczonych na ten cel społecznych środków.